Inschrijfomgeving

De verkoop van De Oude Werf is gesloten. U kunt online inschrijven voor de beschikbare bouwnummers. Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het team van TW3: 010 300 7117 | info@tw3.nl.

Voorwaarden inschrijving
• Het invullen en indienen van dit inschrijfformulier is vrijblijvend en geeft geen recht op toewijzing van een woning;
• Er mag slechts één formulier per toekomstig huishouden worden ingeleverd;
• Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen;
• Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd en aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. De projectontwikkelaar wijst de woningen naar eigen inzicht toe. Voor wat betreft de uiteindelijke gunning behoudt de projectontwikkelaar zich alle rechten voor.
• Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging. De makelaar neemt automatisch contact met u op.