De werf na 1900

Geschiedenis

Bestaansrecht vanaf de 17e eeuw

De voormalige scheepswerf Joh. van Duijvendijk is één van de oudste scheepswerven van Nederland en de eerste met een dwarshelling. De scheepswerf bestaat al sinds de 17e eeuw toen hier nog houten zeilschepen werden gebouwd.

Scheepsbouw is een zeer oud ambacht, waarvan de wortels vermoedelijk vóór de geregistreerde geschiedenis liggen. In de negentiende eeuw was scheepsbouw een belangrijke tak van de Nederlandse economie.

De werf voor 1900
De werf rond 1950
De werf rond 1960
Vorige slide
Volgende slide

Van hout naar staal

Aan het eind van de 19e eeuw veranderde de vraag naar stalen schepen. De werf was toen tot circa 1910 in bezit van de firma A.J. Otto & Zonen. Daarna kwam het terrein lange tijd braak te liggen totdat de firma Joh. van Duijvendijk zich er rond 1940 vestigde en zich richtte op de reparatie en nieuwbouw van binnenvaartschepen. In 2002 is de scheepswerf gesloten, waarna deze jaren later in eigendom kwam van de gemeente. Deze had de wens tot herontwikkeling, waarbij de herkenbaarheid van dit unieke stuk Krimpen behouden en versterkt zou worden. Zo maakt de scheepswerf deel uit van de complete Ontwikkelvisie IJsseldijk. Een gebied met een rijk verleden en een prachtige toekomst.

De werf na 1970

Lange, rijke geschiedenis

Bijna alle historische scheepswerf terreinen zijn door uitbreiding van scheepswerven aan het begin van de 20e eeuw en de sanering van de scheepsbouw in het laatste kwart van die eeuw verdwenen. Hiermee is de Werf Joh. van Duijvendijk een zeldzaam voorbeeld van een compleet scheepswerf terrein uit het begin van de 20e eeuw.

Het terrein van de voormalige scheepswerf is gelegen rond een insteekhaven aan de Hollandsche IJssel. Eén van de houten loodsen is op het zuidoostelijke deel van de Werf, direct aan de dijk, gesitueerd en loopt met de langszijde parallel aan de dijk. De tweede, grotere loods staat in de zuidwestelijke hoek, haaks op de dijk met de kopse kant naar de weg. Het zuidelijke deel van deze loods met dwarsbouw werd in het eerste decennium van de twintigste eeuw verbouwd tot woning. Het stenen woonhuis tegenover de Werf is de voormalige directeurswoning en gelegen tegen de zuidzijde van de dijk. De dwarshelling ligt centraal op het terrein.

De Werf Joh. van Duijvendijk is een van de belangrijkste historische gebouwde elementen langs de IJsseldijk. Het ensemble (loods(en) en dwarshelling) is als karakteristiek beeld van de scheepsbouw langs de Hollandsche IJssel zeer waardevol. Het complex, met zijn beeldbepalende ligging aan de rivier, laat de historie van de vroegere industriële activiteiten langs de Hollandsche IJssel tot de verbeelding spreken. Het heeft een zeldzame architectuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een scheepswerf uit de late 19e en vroege 20e eeuw.